Internemerschap op de vestigingen

Opleidingsprogramma: Stimuleren van meer ondernemerschap (eigenaarschap) op de 26 vestigingen

Opdrachtgever: Belangrijke groothandel in sanitair en verwarming in Nederland.

De aanleiding: “In de huidige markt is het belangrijk dat er nog meer bewustwording is dat klant- en verkoopgerichtheid onmisbare instrumenten zijn om onze organisatie naar de volgende fase te brengen. Een minder afwachtende houding ombuigen naar een meer proactieve houding is nodig om de omzet en vooral de marge te laten stijgen”.

De opdracht: Ontwerp een programma om de BusinessUnit-manager, 3 regiomanagers, 26 vestigingsmanagers en 70 vestigings-medewerkers te helpen om nieuwe inzichten te krijgen, en via hun leidinggevenden helpen om het besef aan te brengen dat ze zelf de regisseur zijn van hun succes. Een meer proactieve houding zal veel positieve invloeden hebben op de winstgevendheid van de organisatie. Een belangrijk bijkomend voordeel is dat ook de klanten blij zullen worden van deze proactieve houding. Klanten verwachten immers (gevraagd en ongevraagd) goede adviezen te krijgen. 

Gewenste aanpak:  Het programma zal aandacht geven aan de stijl van leidinggeven die direct invloed zullen hebben op de werksfeer en de resultaten van uw organisatie. In eerste instantie zal de focus worden gelegd op het ondernemerschap (eigenaarschap) van uw regio- en vestigingsmanagers. Het programma zal in een aantal gevallen confronterend zijn om alle mensen een realistische spiegel voor te houden over de huidige en de gewenste situatie. Uw medewerkers zullen met respect worden behandeld omdat wordt ingespeeld op de verschillende gedragslijnen waardoor de aangeboden stof beter zal beklijven.

Gekozen werkwijze: In de praktijk bleek dat de bezetting op de vestigingen het niet toestond om alle vestigingsmanagers met enige regelmaat van de werkplek weg te halen voor opleiding en training, daarmee zou de druk te veel op enkele schouders komen te rusten.  Om toch het maximale rendement uit het programma te halen hebben we in overleg het land in drie regio’s opgedeeld en heb ik de voorbereidingen samen met de regiomanagers aangelopen. Deze aanpak zorgde voor een ‘Train de Trainer’ concept waarbij ik hun gedurende het programma heb begeleid en gecoacht. Door deze aanpak bleek op termijn een blijvende gedragsverandering zichtbaar te zijn.  

Wanneer was het programma geslaagd: Als de BusinessUnit manager, de 3 regiomanagers en de 26 vestigingsmanagers een zodanige coachende leiderschapsrol invullen waardoor medewerkers meer plezier uit hun werk halen en de mogelijkheid krijgen om hun talenten volledig in te zetten voor de organisatie. Deze werkwijze draagt ook direct bij aan het vergroten van de klanttevredenheid.

Werden deze mensen verder in dit programma ondersteund? Alle deelnemers hebben de mogelijkheid gehad om periodiek met mij te sparren op locatie of via telefoon of Skype.

Wat leverde deze aanpak op? Inmiddels zijn we een paar jaar verder en is de organisatie uitgegroeid naar 35 zeer succesvolle vestigingen en is het personeelsbestand verdubbeld van 300 naar 600 medewerkers in Nederland.

Duur van het programma: 12 maanden voor dit deel van het programma. Inmiddels he ik alle onderdelen van de organisatie mogen trainen en begeleiden (Managers, Logistiek, Interne verkoop, externe verkoop etc.)

Resultaat: Een zeer goed renderende onderneming waar ik met enige regelmaat nog wordt uitgenodigd om programma’s, trainingen of coach-sessies uit te voeren.